Btw? Soms mag u het houden

Als u ondernemer bent, brengt u bij uw klanten btw in rekening. Het is de bedoeling dat u deze btw afdraagt aan de belastingdienst. Het is dus geen inkomen. Wat u het beste kunt doen is om het op een aparte rekening te bewaren. Omdat u als ondernemer zelf ook een en ander inkoopt, betaalt u ook btw. Deze kunt u in mindering brengen op het bedrag dat u moet afdragen. In het begin hebben de meeste ondernemers weinig omzet. U hoeft dan ook maar weinig btw te betalen of helemaal niet. De kans is groot dat u dan in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling (KOR). U mag dan een deel of alle btw zelf houden. Deze btw moet u dan wel bij uw omzet optellen. Het is immers extra inkomen. De btw-aangifte wordt meestal per kwartaal gedaan. Wilt u altijd op tijd zijn met de btw-aangifte? Download dan gratis de app Btw-Alert via de App Store of Google Play. U kunt ook uw emailadres doorgeven aan de belastingdienst op de beveiligde deel van www.belastingdienst.nl. U krijgt dan tijdig een waarschuwingsmail.

Meer lezen

Kies de juiste rechtsvorm

Kies de juiste rechtsvorm

Xiomara Krikke
14 december 2016
Rechtsvormen zijn de verschillende vormen waaruit je kunt kiezen als je een bedrijf inschrijft. Elke vorm is toegespitst op een bepaalde situatie. De meest voorkomende rechtsvormen zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en de BV. Daarnaast heb je ook nog verenigingen en stichtingen, hier zul je als ondernemer niet snel mee te maken krijgen.

Rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid

De eenmanszaak, Vof, CV en man-vrouw firma hebben allemaal geen rechtspersoonlijkheid. Dit wil zeggen dat er qua aansprakelijkheid geen onderscheid wordt gemaakt tussen het bedrijf en de privé personen. Gaat het bedrijf failliet dan moeten de ondernemers het privévermogen aanspreken om de zakelijke schulden mee te betalen.

De BV en NV hebben wel rechtspersoonlijkheid. Hierbij is een volledige scheiding tussen eigendom en aansprakelijkheid. De bedrijven zijn dus losstaande entiteiten die ook zelf belasting moeten betalen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de VOF en de eenmanszaak waarbij de ondernemer de belasting moet betalen. Als een bedrijf met rechtspersoonlijkheid failliet gaat dan zijn de eigenaren (aandeelhouders) alleen het geld kwijt dat ze erin hebben gestoken, mits geen sprake is van fraude of onbehoorlijk bestuur.

Kies de juiste rechtsvorm

Er zijn een aantal verschillende rechtsvormen waaruit je kunt kiezen. Als je als één persoon wilt gaan ondernemen kun je kiezen uit de eenmanszaak en de BV. Als je met meerdere ondernemers een bedrijf wilt beginnen kies je tussen de VOF of de BV en als je met investeerders wilt werken kies je tussen de CV en de BV. Als je een specifiek beroep uitoefent als bijvoorbeeld accountant of arts dan kies je voor de eenmanszaak of BV of met meerdere mensen voor een maatschap of BV. Als stel kies je voor de man-vrouw firma of de BV.

Je ziet dus overal de keus terugkomen tussen eenmanszaak, VOF, maatschap en man-vrouw firma aan de ene kant en de BV aan de andere kant. Deze keus maak je aan de hand van twee aspecten, het risico dat je loopt, of wilt lopen, en het belastingvoordeel dat met de rechtsvorm samenhangt.

Als je veel risico loopt met je bedrijf is het aantrekkelijk een BV op te richten, als je weinig risico loopt is een andere vorm aantrekkelijker omdat de kosten daarvoor veel lager zijn. Hier is geen universeel advies over te geven. Of het wel of niet verstandig is een BV op te richten hangt van het type bedrijf af, maar ook van de voorkeur van de ondernemer(s).

Heb je niet 100% vertrouwen in een zakenpartner dan kun je kiezen voor de BV omdat je dan niet aansprakelijk bent voor de fouten van een ander. Deze keus is dus heel persoonlijk en het is belangrijk daar goed over na te denken.

Het tweede criterium is het belastingvoordeel. Als kleine ondernemer is een eenmanszaak of VOF gunstiger, omdat je van ondernemersregelingen gebruik mag maken. Deze regelingen mag je als je een BV hebt niet gebruiken, omdat je dan voor de belastingdienst geen ondernemer meer bent.

In de BV betaal je, maximaal 42% aan belasting. Als ondernemer daarentegen zit je inkomen in box 1 en betaal je maximaal 52% over het laatste deel van je winst. Doordat je als ondernemer voordeelregels hebt ben je bij een lage winst voordeliger uit, ga je echter meer winst maken dan wordt op een gegeven moment de BV belastingtechnisch gunstiger. Dit omslagpunt hangt af van de specifieke situatie.

Je hebt dus twee criteria en die kunnen elkaar tegenspreken, het kan qua risico beter zijn om een BV te hebben, terwijl dat belastingtechnisch onvoordelig is. Als dat zo is dan moet je kiezen wat voor jou belangrijker is. Als je bereid bent het risico te nemen voor een belastingvoordeel dan kan dat een goede keuze zijn en omgekeerd kan ook. Dit is een persoonlijke keuze.
Het is belangrijk goed na te denk over de rechtsvorm, dit is later nog te wijzigen, maar dat is vaak wel een ingrijpende wijziging. Je kunt het zoals met zoveel zaken beter in één keer goed doen.

Meer lezen

Niet te snel btw betalen bij kasstelsel

In enkele branches (waar veelal met contant geld wordt gewerkt) wordt het zogeheten ‘kasstelsel’ toegepast. Dit betekent dat u pas btw bent verschuldigd op het moment dat de betaling door u is ontvangen. Dus ook als klanten of afnemers u per bank betalen, bent u pas op het moment van ontvangst van het geld btw verschuldigd, ook al heeft u bijvoorbeeld al veel eerder gefactureerd.

Meer lezen